LEGO Minecraft®

Spar 42%
LEGO 21164 - Koralrevet

LEGO 21164 - Koralrevet

100,00 kr.
Fra 58,00 kr.
Spar 41%
LEGO 21161 - Crafting-boks 3.0

LEGO 21161 - Crafting-boks 3.0

749,00 kr.
Fra 443,00 kr.
Spar 40%
LEGO 21169 - Det første eventyr

LEGO 21169 - Det første eventyr

549,00 kr.
Fra 329,00 kr.
Spar 39%
LEGO 21160 - Illager-angrebet

LEGO 21160 - Illager-angrebet

649,00 kr.
Fra 397,00 kr.
Spar 37%
LEGO 21181 - Kaningården

LEGO 21181 - Kaningården

270,00 kr.
Fra 169,00 kr.
Spar 37%
LEGO 21174 - Det moderne trætophus

LEGO 21174 - Det moderne trætophus

1.099,00 kr.
Fra 688,00 kr.
Spar 37%
LEGO 21168 - Den sære skov

LEGO 21168 - Den sære skov

269,95 kr.
Fra 169,00 kr.
Spar 37%
LEGO 21170 - Grisehuset

LEGO 21170 - Grisehuset

449,00 kr.
Fra 283,00 kr.
Spar 36%
LEGO 21158 - Pandabørnehaven

LEGO 21158 - Pandabørnehaven

180,00 kr.
Fra 115,00 kr.
Spar 36%
LEGO 21165 - Bifarmen

LEGO 21165 - Bifarmen

180,00 kr.
Fra 115,00 kr.
Spar 36%
LEGO 21178 - Rævehytten

LEGO 21178 - Rævehytten

180,00 kr.
Fra 115,00 kr.
Spar 35%
LEGO 21180 - Vogterkampen

LEGO 21180 - Vogterkampen

200,00 kr.
Fra 130,00 kr.
Spar 34%
LEGO 21176 - Det afskyelige junglevæsen

LEGO 21176 - Det afskyelige junglevæsen

349,00 kr.
Fra 230,00 kr.
Spar 34%
LEGO 21173 - Himmeltårnet

LEGO 21173 - Himmeltårnet

499,00 kr.
Fra 329,00 kr.
Spar 34%
LEGO 21172 - Den ødelagte portal

LEGO 21172 - Den ødelagte portal

269,95 kr.
Fra 179,00 kr.
Spar 34%
LEGO 21183 - Træningsområdet

LEGO 21183 - Træningsområdet

549,00 kr.
Fra 365,00 kr.
Spar 32%
LEGO 21167 - Handelsposten

LEGO 21167 - Handelsposten

180,00 kr.
Fra 122,00 kr.
Spar 32%
LEGO 21179 - Svampehuset

LEGO 21179 - Svampehuset

180,00 kr.
Fra 122,00 kr.
Spar 32%
LEGO 21171 - Hestestalden

LEGO 21171 - Hestestalden

179,95 kr.
Fra 122,00 kr.
Spar 32%
LEGO 21166 - Den "forladte" mine

LEGO 21166 - Den "forladte" mine

180,00 kr.
Fra 123,00 kr.
Spar 22%
LEGO 21177 - Creeper™-bagholdet

LEGO 21177 - Creeper™-bagholdet

100,00 kr.
Fra 78,00 kr.
LEGO 21155 - Creeper™-minen

LEGO 21155 - Creeper™-minen

Ingen priser